Başarılı Bir Facebook Sayfasının Olmazsa Olmazları

Başarılı Facebook sayfası özellikleri nedir?

Küçük işletmeler için etkin facebook sayfası yönetimi nasıl olmalıdır?

Başarılı bir Facebook sayfası için neler gerektiğini belirleyebilmek amacıyla katılımcı firmalara “Facebook’ta başarılı olmak için gereken en önemli 3 maddeyi sıralar mısınız?” ve “Yaptığınız en başarılı Facebook çalışması hangisidir?” soruları yöneltilmiştir. Katılımcılar tüketicilerle Facebook üzerinden iyi bir iletişim dili kurmanın Facebook’ta başarılı olabilmek için en önemli unsur olduğunu söylemiş, tüketicilerin firma/ marka tarafından önemsenmek ve ilgi görmek istediğini belirtmişlerdir. İletişimde zamanlamanın da önemine dikkat çeken katılımcılar, tüketicinin firmalarından gelecek cevabı çok fazla beklemek istemediğini, tüketicilere hızlı bir şekilde geri dönüş yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar, Facebook’ta başarılı olmak için gereken diğer bir önemli unsurun ise içerik olduğunu söylemişlerdir.

Mesela , bir firmanın bu konudaki düşüncesi şu yöndedir:

“Başarılı olmak için gereken üç madde de içerik, içerik ve içeriktir.”

Firmalar tarafından başarılı bir Facebook sayfası içeriğinin sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralanmıştır ;

• Özgün, ilgi çekici ve paylaşılabilir olmalı.

• Güncel ve aktif olmalı.

• Doğru ve güvenilir olmalı.

• Samimi olmalı.

• Hedef kitleye uygun olmalı.

• Firma hakkında doyurucu bilgi sağlamalı.

• Ödüllü uygulamalarla desteklenmeli.